XIII edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” szansą dla przedsiębiorców, samorządów i Dolnego Śląska

Film promujący XIII edycję konkursu Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza
8 sierpnia 2016
Termin składania ankiet został przedłużony do 23 września 2016 r.
20 września 2016
Show all

XIII edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” szansą dla przedsiębiorców, samorządów i Dolnego Śląska

31 sierpnia o godz. 10:00 w Centrum Biznesowo-Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja prasowa, której tematem była XIII edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”. Organizowany przez: Zachodnią Izbę Gospodarczą, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Związek Pracodawców Polska Miedź, Pracodawców RP, Partnera Merytorycznego – firmę PwC oraz Mecenasa Konkursu – mBank S.A., Konkurs, będący najważniejszym wyróżnieniem gospodarczym na Dolnym Śląsku, pozwala zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami oraz rozwiązaniami dolnośląskich przedsiębiorców, a także samorządów, kształtujących nowoczesny rozwój naszego województwa.

Na konferencji prasowej obecni byli:
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego;
Grzegorz Dzik – Prezes Zarządu Impel S.A, Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej,
Wiceprzewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska Miedź;
Krzysztof Skóra – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A, Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska Miedź, Wiceprzewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej;
Prof. Andrzej Kaleta – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przewodniczący Kapituły;
Marcin Sawicki – Dyrektor PwC, przedstawiciel Partnera Merytorycznego Konkursu;
Marcin Białkowski – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź, Wiceprzewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej;
Marek Pasztetnik – Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu;

W tym roku Konkurs „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” organizowany jest już po raz XIII. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 1000 regionalnych firm i samorządów, spośród których Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą wybitni eksperci – dolnośląscy przedstawiciele świata biznesu i samorządów, rektorzy wrocławskich uczelni wyższych oraz ekonomiści, wyłoniła 87 laureatów.

Dla uczestników XIII edycji Konkursu Organizatorzy, wspólnie z Partnerem Merytorycznym – firmą PwC przygotowali nowe kategorie konkursowe: Nagrodę dla Ambasadora Dolnego Śląska i Nagrodę dla Pioniera Wieku Cyfrowego. Jedna z nich skierowana jest do firm i instytucji wykorzystujących w działaniach innowacyjne narzędzia oraz stawiających w swojej strategii na cyfrowy rozwój, przekładający się na wzrost konkurencyjności tych podmiotów na rynku. Druga natomiast adresowana jest do firm i instytucji, które swoimi działaniami przyczyniają się do promocji Dolnego Śląska poza granicami regionu i kraju.

Jak podkreśla Cezary Przybylski: XIII edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” umożliwia włączenie w życie gospodarcze naszego regionu wszystkich podmiotów, które prowadzą działalność biznesową oraz decydują o obliczu naszej regionalnej gospodarki. To piękna idea pozwalająca na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, a także na zacieśnienie współpracy. Pokazanie atrakcyjności naszego regionu, zwłaszcza poprzez organizowanie Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza,” pozwala na stworzenie wokół województwa dolnośląskiego pozytywnego klimatu, zachęcającego do kolejnych inwestycji.

Z kolei Grzegorz Dzik dodaje: To już XIII edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”. Mimo to Nagroda utrzymuje swój ekskluzywny charakter, ponieważ w każdym roku nie więcej niż 8 statuetek trafia w ręce najlepszych przedsiębiorców, samorządowców, czy przedstawicieli świata nauki. Z drugiej strony warto zauważyć systematyczną transformację kategorii Nagrody, których celem jest promocja innowacyjnych, zdygitalizowanych i nowoczesnych przedsiębiorstw i samorządów. Kapituła zaś dostrzega znak czasu, wybierając nowoczesnych Laureatów oraz pokazuje, co trzeba w dzisiejszym świecie zrobić, aby stać się liderem rynku. Jednocześnie Konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” to także bezprecedensowy dowód opłacalności współpracy. Pierwsza edycja Konkursu w 2004 roku upłynęła pod znakiem partnerstwa Zachodniej Izby Gospodarczej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydenta Wrocławia. Po roku do grona partnerów dołączył Związek Pracodawców Polska Miedź. A od XII edycji partnerem Gryfów są Pracodawcy RP na czele z Prezydentem Andrzejem Malinowskim. Jeśli jeszcze dodamy, że Partnerem Merytorycznym jest firma PwC, to mamy przepis na sukces.

Krzysztof Skóra w korzyściach ze startu w Konkursie widzi także fakt, że: Konkurs promuje i nagradza najważniejsze osiągnięcia gospodarcze regionu. Dostrzega innowacyjność i zaangażowanie społeczne, docenia regionalny patriotyzm i umiejętność zdobywania rynków zagranicznych. Podkreśla wagę otoczenia zewnętrznego, dobry klimat dla przedsiębiorców, który tworzą samorządy przyjazne dla biznesu – Wszystkie te elementy w synergii podwyższają potencjał gospodarczy regionu i kraju – podkreśla.

Prof. Andrzej Kaleta: W tym roku po raz pierwszy przypadnie mi rola Przewodniczącego Kapituły Konkursu. To zarazem duże wyróżnienie, jak i odpowiedzialność za wybór najlepszych podmiotów na Dolnym Śląsku spośród kilkuset zgłoszonych przedsiębiorstw i samorządów. Nagradzanie najlepszych spośród najlepszych daje bowiem sposobność do kształtowania gospodarczego i biznesowego obrazu naszego regionu – regionu coraz bardziej przedsiębiorczego i konkurencyjnego.

Marcin Sawicki zaznacza że: Laureatami Konkursu są firmy, które dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, mogą być inspiracją dla innych. Firma doradcza PwC już od trzech lat jest Partnerem Merytorycznym Konkursu, wspierając proces wyboru zwycięzców. Dodatkowo, w tym roku w Konkursie postanowiliśmy wyróżnić przedsiębiorców w dwóch nowych kategoriach: Nagrodzie dla Ambasadora Dolnego Śląska, w której wybierzemy firmy promujące region Dolnego Śląska także poza jego granicami oraz w Nagrodzie dla Pioniera Wieku Cyfrowego, czyli wyróżnieniu dla tych podmiotów, które swój sukces zawdzięczają efektywnej strategii cyfrowej transformacji.

Marcin Białkowski przypomina że: Każdy uczestnik Konkursu, który prześle nam swoje zgłoszenie, otrzyma bezpłatne zaproszenie na Wielką Galę Biznesu, będącą uroczystym rozstrzygnięciem Konkursu. Po raz kolejny Gala odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu – w największym obiekcie tego typu w Polsce. Warto wspomnieć, że rok temu, przy okazji XII edycji Konkursu, Wielka Gala Biznesu zgromadziła blisko 1000 znakomitych gości: ze świata biznesu, polityki, nauki i kultury. Dlatego już samo uczestnictwo w Konkursie jest okazją do zaprezentowania siebie oraz własnej firmy.

Jednocześnie Marek Pasztetnik przypomina: Każde dolnośląskie przedsiębiorstwo, każdy dolnośląski samorząd ma szansę na zdobycie tej prestiżowej statuetki, a co za tym idzie: prestiżu wśród 300 tysięcy podmiotów gospodarczych działających w naszym regionie. Zapraszam więc wszystkie firmy z Dolnego Śląska, począwszy od mikro i małych przedsiębiorstw na korporacjach kończąc, oraz jednostki samorządu terytorialnego do nadsyłania ankiet konkursowych na XIII edycję Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”.

Organizatorzy XIII edycji Konkursu czekają na zgłoszenia od przedsiębiorstw i samorządów tylko do 16 września 2016 roku. Jednocześnie istnieje możliwość wypełnienia ankiety zgłoszeniowej w dwóch wersjach: wersji elektronicznej oraz papierowej i przesłanie jej na adres Organizatora: Zachodnia Izba Gospodarcza, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław z dopiskiem: Konkurs Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza.

Więcej informacji o XIII edycji Konkursu można znaleźć na stronach: www.gryfy.pl oraz www.zig.pl .