1. Czym jest Konkurs Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza?

To coroczne wyróżnienie przyznawane najlepszym przedsiębiorcom i jednostkom samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska. Jego celem jest prezentacja, promocja oraz integracja regionalnej gospodarki i biznesu.

2. Kto jest Organizatorem Konkursu?

Organizatorami Konkursu są: Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Partner Merytoryczny: firma PwC.

3. Dla kogo jest przeznaczony Konkurs Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza?

Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego (samorządów) z województwa dolnośląskiego. W Konkursie mogą wziąć również te firmy, które są zarejestrowane na Dolnym Śląsku lub posiadają w naszym regionie swoje oddziały (np. międzynarodowe korporacje).

4. Jak wziąć udział w Konkursie?

W Konkursie może wziąć udział każda firma lub samorząd, który w stosownym terminie (patrz: Harmonogram) prześle w formie elektronicznej lub papierowej wypełnioną ankietę zgłoszeniową (patrz: Zgłoszenia) na wybraną przez siebie kategorię konkursową (patrz: Kategorie).

5. Czy można zgłosić swoją firmę w więcej niż jednej kategorii konkursowej?

Tak. Każda firma ma możliwość zgłoszenia się w maksymalnie trzech kategoriach jednocześnie. Wybór kategorii, w której zamierza się startować, leży w gestii uczestnika. Nie dotyczy to jednak samorządów, dla których przeznaczona jest osobna, pojedyncza kategoria konkursowa.

6. Czy do Konkursu może zgłosić się firma, która powstała w roku inauguracji kolejnej edycji?

Tak, nie ma żadnych ograniczeń.

7. Kto ocenia ankiety zgłoszeniowe?

Ankiety zgłoszeniowe ocenia niezależna Kapituła (patrz: Kapituła), której Członkami są znamienici eksperci i specjaliści w takich dziecinach jak: nauka, biznes i polityka – w tym rektorzy najważniejszych wrocławskich uczelni, przedstawiciele dolnośląskich samorządów oraz dyrektorzy, prezesi i właściciele najważniejszych przedsiębiorstw i instytucji Dolnego Śląska – odnoszący sukcesy na rynku krajowym oraz zagranicznym.

8. Czy udział w Konkursie lub Gali oraz Nagroda są płatne?

Nie. Każda firma lub samorząd przesyłająca zgłoszenie na Konkurs otrzymuje ponadto bezpłatne zaproszenie na Wielką Galę Biznesu, będącą uroczystym rozstrzygnięciem Konkursu.

9. Czy Laureat lub nominowany w poprzedniej edycji Konkursu może brać udział w następnej edycji Konkursu?

Firmy lub samorządy, które zostały nominowane do Nagrody we wcześniejszych edycjach Konkursu mają prawo startować w Konkursie po raz kolejny. Nie dotyczy to jednak Laureatów, których po zdobyciu Nagrody obejmuje roczna kwarantanna w kategorii, w której uprzednio zwyciężyli.