Zielona transformacja

Zielona transformacja

Kategoria skierowana do organizacji, które skutecznie wdrażają zieloną transformację oraz stawiają na zrównoważony rozwój.

Kapituła doceni organizacje, które wprowadzają systemowe rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko, np. ograniczenie emisji CO2 oraz zużycie innych kluczowych zasobów. Wprowadzają gospodarkę obiegu zamkniętego i produkty znacząco ograniczające wytwarzanie odpadów. Tworzą produkty ekologiczne, poszerzają wykorzystanie nowoczesnych technologii/ ekoinnowacji pozwalających na prowadzenie działalności w sposób bardziej zrównoważony.

Doceniane będą także rozwiązania prowadzące do trwałych zmian zachowań różnych grup interesariuszy (konsumentów, dostawców, partnerów biznesowych, itp.).