Wschodząca gwiazda biznesu

Wschodząca gwiazda biznesu

Kategoria dla kreatywnych start-upów oraz firm funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 10 lat, odnoszących sukcesy na bazie nowych, innowacyjnych pomysłów na biznes.

Kapituła weźmie pod uwagę zastosowane innowacje, nieszablonowe produkty lub procesy wprowadzone przez firmę, a także ekspansję produktów/ usług poza granicę Polski oraz jakie w tym celu zostały poniesione nakłady i jaki był z nich zwrot.

Oceniana będzie wyjątkowość pomysłu na oryginalny rozwój biznesu, jego wymierne efekty i perspektywy.