28 sierpnia 2019
Wizjoner Przestrzeni

Nagrodzą twórców wyjątkowej przestrzeni

„Wizjoner Przestrzeni” to jedna z nowych kategorii w tegorocznym Konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Szansę na statuetkę mają tu te podmioty, których celem jest tworzenie […]
13 października 2019
Nominowani Wizjoner Przestrzeni

Nominowani – Wizjoner Przestrzeni

Kategoria skierowana do podmiotów, których celem jest tworzenie nowoczesnych, estetycznych i przyjaznych środowisku przestrzeni. Docenimy oryginalne, ale i spójne z otoczeniem, zrealizowane w ostatnich 3 latach […]