12 października 2018

Nominowani – Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcia tworzące wartość dla mieszkańców

Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcia tworzące wartość dla mieszkańców przeznaczona jest dla gmin i powiatów. O wartości przedsięwzięcia dla mieszkańców świadczyć powinno dopasowanie jego formy i […]
8 października 2019
Nominowani Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną

Nominowani – Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną

Kategoria jest przeznaczona dla gmin i powiatów, które zrealizowały przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną. Chcemy docenić kreatywne działania na rzecz włączania interesariuszy samorządów w życie wspólnoty w […]