Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu

Kategoria mająca na celu wyłonienie zespołu, który z sukcesem realizuje projekt na styku biznesu i nauki.

Kapituła doceni zespoły, które tworzą rozwiązania odpowiadające aktualnym potrzebom i trendom w kraju oraz na świecie.

Doceniona zostanie innowacyjność, stopień zaawansowania projektu, skala zastosowania oraz możliwość komercjalizacji rozwiązania, wypracowanego w wyniku współpracy nauki i biznesu. Oceni również praktyki mające na celu efektywną wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy członkami zespołu.