Samorząd przyjazny dla biznesu

Samorząd przyjazny dla biznesu

Kategoria skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska, które we współpracy z biznesem z powodzeniem realizują przedsięwzięcia wspierające rozwój działalności gospodarczej.

Kapituła doceni instytucje samorządowe za inicjatywy i skuteczność we wspieraniu firm i rozwoju przedsiębiorczości, wzmacnianiu potencjału regionalnej gospodarki, przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie oraz oddziałujące pozytywnie na społeczność lokalną.