Firma wspierająca rozwój pracowników

Firma wspierająca rozwój pracowników

Kategoria skierowana do firm lub instytucji, które wdrożyły działania na rzecz rozwoju swoich pracowników, tworząc atrakcyjne miejsce pracy i wyróżniając
się w swojej branży.

Kapituła weźmie pod uwagę wyjątkowe rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego pracowników, możliwości awansu, udziału w projektach z obszaru ESG, podejmowania atrakcyjnych wyzwań, itp.

Mile widziane będzie przedstawienie projektów zorientowanych na wyrównywanie szans (np. zmniejszenie luki płacowej ze względu na płeć) oraz działania na rzecz promowania różnorodności w miejscu pracy i tworzeniu włączającej kultury organizacyjnej.