Wielka Gala Biznesu 2019

 
 

Wielka Gala Biznesu 2018

 
smarczewski - Gryfy 2018 - IMG_9750
smarczewski - Gryfy 2018 - IMG_8850
 

Wielka Gala Biznesu 2017

 
Dolnośląskie Gryfy 2017 (prewki) - 0021 - IMG_6892
Dolnośląskie Gryfy 2017 (prewki) - 0017 - IMG_6833
 

Wielka Gala Biznesu 2016

 
 

Wielka Gala Biznesu 2015