11 października 2019
Nominowani Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój

Nominowani – Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój

Kategoria skierowana do firm funkcjonujących dłużej niż 2 lata, które osiągnęły sukces biznesowy na bazie innowacji. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na rodzaj innowacji (produktowa, procesowa, organizacyjna, […]
10 października 2019
Nominowani Nagroda za działania proekologiczne

Nominowani – Nagroda za działania proekologiczne

Kategoria skierowana jest do wszystkich firm, które wdrożyły działania w obszarze CSR. W tej edycji konkursu zwracamy szczególną uwagę na działania proekologiczne, wynikające zarówno ze spełniania […]
9 października 2019
Nominowani Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego

Nominowani – Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego

Kategoria skierowana do firm lub instytucji, które wprowadziły swoją organizację w wiek cyfrowy. Pragniemy docenić podmioty zastępujące tradycyjne metody działania nowymi rozwiązaniami cyfrowymi, będącymi w efekcie […]
8 października 2019
Nominowani Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną

Nominowani – Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną

Kategoria jest przeznaczona dla gmin i powiatów, które zrealizowały przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną. Chcemy docenić kreatywne działania na rzecz włączania interesariuszy samorządów w życie wspólnoty w […]