Lider/ka biznesu

Kategoria mająca na celu wyłonienie osoby, która z sukcesem kieruje działalnością i rozwojem przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, i tym samym, przyczynia się do budowania marki województwa dolnośląskiego poza granicami regionu i kraju.

Kapituła weźmie pod uwagę wymierne efekty aktywności biznesowej lidera/ ki – pozytywny wpływ na skalę działalności i wyniki finansowe firmy.
Doceniona zostanie osoba, która z zaangażowaniem buduje sukces swojego przedsiębiorstwa, wprowadza innowacyjne działania i jest inspiracją dla innych.

Adres e-mail

Adres e-mail

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Numer telefonu do osoby zgłaszającej

Numer telefonu do osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko osoby zgłaszanej w kategorii "Lider biznesu"

Imię i nazwisko osoby zgłaszanej w kategorii "Lider biznesu"

Nazwa podmiotu, którego działalnością kieruje osoba zgłaszana w kategorii "Lider biznesu"

Nazwa podmiotu, którego działalnością kieruje osoba zgłaszana w kategorii "Lider biznesu"

Numer rejestrowy (KRS/ NIP/ REGON)

Numer rejestrowy (KRS/ NIP/ REGON) podmiotu, którego działalnością kieruje osoba zgłaszana w kategorii "Lider biznesu"

Czy zgłaszany podmiot funkcjonuje dłużej niż 2 lata?

Czy podmiot, którego działalnością kieruje osoba zgłaszana w kategorii "Lider biznesu" funkcjonuje dłużej niż 2 lata?

Prezentacja osoby zgłaszanej

Prezentacja osoby zgłaszanej w kategorii "Lider biznesu" (max. 3 000 znaków)

Prezentacja podmiotu

Prezentacja podmiotu, którego działalnością kieruje osoba zgłaszana w kategorii "Lider biznesu" (max. 3 000 znaków)

Przykłady inicjatyw

Prosimy o podanie przykładów wdrożonych inicjatyw, które wyróżniają kandydata, jako lidera (aktywności biznesowe lidera mające pozytywny wpływ na skalę działalności i wyniki finansowe firmy, które przyczyniły się do sukcesu przedsiębiorstwa, wprowadzone innowacje mające na celu budowanie, rozwój lub transformację biznesu, będące inspiracją dla innych; max 3 000 znaków)

Efekty

Prosimy o podanie wymiernych efektów i wskaźników mierzących skuteczność opisanych działań (max. 3 000 znaków).

Dlaczego my?

Dlaczego zgłaszana osoba powinna otrzymać Gryfa w kategorii "Lider biznesu" (max. 3 000 znaków)?

Skąd dowiedzieli się Państwo o Konkursie?

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: Zachodnią Izbę Gospodarczą - Pracodawcy i Przedsiębiorcy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, w związku z organizacją konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”, w celu realizacji postanowień regulaminowych konkursu.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachodnią Izbę Gospodarczą - Pracodawcy i Przedsiębiorcy w celu prawidłowego przebiegu konkursu i zaproszenia do udziału w Wielkiej Gali Biznesu.

Akceptacja regulaminu konkursu

Wypełnienie i złożenie niniejszej ankiety jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, który jest dostępny pod adresem: https://gryfy.pl/o-konkursie/regulamin/

Poniższy przycisk daje możliwość zapisania postępu wypełnienia formularza na później. Po jego kliknięciu, otrzymasz unikatowy kod formularza. Zapisz go i o powrocie na stronę wklej w pole poniżej, aby wczytać zapisany stan. UWAGA: Zapisaną ankietę możesz wczytać tylko jeden raz!