Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprasza do Konkursu