Zachodnia Izba Gospodarcza-Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Główny Organizator


Związek Pracodawców Polska Miedź

Organizator


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Organizator


Pracodawcy RP

Organizator


PWC

Partner Merytoryczny