Członkowie Kapituły Konkursu
„DOLNOŚLĄSKI GRYF – Nagroda Gospodarcza"

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta


Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Przewodniczący Kapituły

Janusz Cendrowski


Wiceprezes Zarządu KGHM ZANAM SA
Wiceprzewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska Miedź

Krzysztof Domarecki


Przewodniczący RN Selena FM S.A.

Rafał Dutkiewicz


Prezydent Wrocławia

Krzysztof Folta


Prezes Zarządu TIM S.A.

Prof.dr hab. Stefan Forlicz


Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Stanisław Han


Prezes Hasco – Lek S.A.

Przemysław Hopfer


Prezes Zarządu KGHM Metraco S.A

Prof. dr hab. Adam Jezierski


Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Rafał Kociszewski


Dyrektor Oddziału Korporacyjnego Wrocław mBank

Małgorzata Kosierkiewicz


Przedstawiciel PZU Życie S.A., Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Klientów Strategicznych

Piotr Krupa


Prezes Zarządu Kruk SA

Zbigniew Ładziński


Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas


Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Marian Noga


Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu

Przemysław Nowak


Dyrektor Oddziału Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A.

Cezary Przybylski


Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Andrzej Przybyło


Prezes Zarządu AB SA

Prof. dr hab. Andrzej Rokita


Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Janusz RybakPrezes Zarządu Spaceone Sp. z o.o.

Jan Szuba


Dyrektor Oddziału NBP Wrocław

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski


Kierownik Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki PWr

Marek Woron


Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC

Prof. dr hab. Marek Ziętek


Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 

Honorowi Członkowie Kapituły

 

Grzegorz Dzik


Prezes Zarządu Impel S.A.,
Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej

Andrzej Malinowski


Prezydent Pracodawców RP

Witold Orłowski


Główny Doradca Ekonomiczny PwC,
Członek Narodowej Rady Rozwoju

Radosław Domagalski-Łabędzki


Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.