Członkowie Kapituły Konkursu
„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza"

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta


Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Przewodniczący Kapituły

Agata Brucko-Stępkowska


Prezes Zarządu Futuro Finance Sp. z o.o.

Krzysztof Domarecki


Prezes Selena FM S.A.

Jacek Sutryk


Prezydent Wrocławia

Krzysztof Folta


Prezes Zarządu TIM SA

Prof.dr hab. Stefan Forlicz


Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Stanisław Han


Prezes Hasco-Lek S.A.

Paweł Hreniak


Wojewoda Dolnośląski

Prof. dr hab. Adam Jezierski


Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Rafał Kociszewski


Dyrektor Oddziału Korporacyjnego Wrocław mBank S.A.

Małgorzata Kosierkiewicz


Przedstawiciel PZU Życie SA,
Regionalny Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej

Piotr Krupa


Prezes Zarządu Kruk S.A.

Zbigniew Ładziński


Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas


Rektor Politechniki Wrocławskiej

Dorota Michalak-Kurzewska


Właściciel GRUPA ATM S.A.

Prof. dr hab. Marian Noga


Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu

Cezary Przybylski


Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Andrzej Przybyło


Prezes Zarządu AB S.A.

Prof. dr hab. Andrzej Rokita


Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski


Kierownik Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki PWr

Marek Woron


Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC

Prof. dr hab. Marek Ziętek


Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 

Honorowi Członkowie Kapituły

 

Grzegorz Dzik


Prezes Zarządu Impel S.A.,
Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej -
Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Andrzej Malinowski


Prezydent Pracodawców RP

Witold Orłowski


Główny Doradca Ekonomiczny PwC,
Członek Narodowej Rady Rozwoju