Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla mikro i małych przedsiębiorstw

 

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla średnich i dużych przedsiębiorstw

 

Nagroda dla Ambasadora Dolnego Śląska

 

Nagroda Dolnośląski Produkt Roku

 

Nagroda dla Pioniera wieku cyfrowego

 

Nagroda za społeczną odpowiedzialność firmy

 

Nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Dolnego Śląska

 

Nagroda dla samorządów za szczególne sukcesy we współpracy z biznesem