Nominowani – Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną

Konferencja prasowa 16. edycja konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”
Znamy nominowanych do Dolnośląskich Gryfów!
4 października 2019
Nominowani Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego
Nominowani – Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego
9 października 2019
Show all

Nominowani – Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną

Nominowani Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną

Kategoria jest przeznaczona dla gmin i powiatów, które zrealizowały przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną. Chcemy docenić kreatywne działania na rzecz włączania interesariuszy samorządów w życie wspólnoty w różnych obszarach, które to działania powodują współodpowiedzialność wspólnoty lokalnej za losy gminy lub powiatu. O wartości przedsięwzięcia angażującego społeczność świadczyć powinno partnerskie podejście do jego organizacji, korzystanie z różnorodnych zasobów, możliwości i talentów poszczególnych stron oraz jego realne efekty. Ważnym będzie proces pozyskania finansowania, a szczególnie zaangażowanie funduszy niepublicznych w realizowane przedsięwzięcie.


W 16. edycji Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza nominowani do nagrody dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną są:

Gmina Miasto Świdnica – gmina zamieszkiwana przez ponad 57 tys. osób. Jej władze dostrzegając ujemne saldo migracji podjęły kreatywne działania na rzecz włączania interesariuszy w życie wspólnoty. Wdrożony został nowatorski program „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”, oparty na platformie współpracy pomiędzy samorządem a licznymi podmiotami. Zakłada on m.in. ograniczenie zjawiska spadku liczby ludności w mieście, zaangażowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwoju miasta, wspieranie przedsiębiorczości, pokazanie możliwości funkcjonowania lokalnego rynku pracy i stworzenie optymalnych warunków do życia młodym ludziom w Świdnicy. Jego celem jest także dostarczenie wiedzy i umiejętności oraz pomoc przy planowaniu ścieżki edukacji i kariery zawodowej, wzbogacenie edukacji w szkołach poprzez naukę w klasach patronackich, powiązanie osoby z konkretnym pracodawcą, a także pokazanie Świdnicy jako dynamicznie rozwijającego się miasta, będącego atrakcyjnym miejscem do pracy i życia. Do 2018r. programem objętych zostało ok. 2,5 tys. osób. W mieście prowadzone są również inne programy w zakresie aktywności społecznej m.in. „Senior-Wigor”, „Profilaktyka poprzez sport”, „Aktywne podwórka”, „Miasto dzieci”, Budżet Partycypacyjny „Moja Świdnica – mój Budżet” oraz programy gospodarcze i pomocowe dla przedsiębiorców inwestujących w mieście.

Gmina Strzelin – gmina rolniczo-przemysłowa posiadająca ponad 21 tys. mieszkańców. Do przedsięwzięć angażujących społeczność lokalną należy m.in. konkurs „Ładna Fasada”, w którym przyznawane są nagrody za osiągnięcia modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji zabytkowych budynków, a także Strzeliński Budżet Obywatelski. Mieszkańcy mogą też składać wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wkład wnioskodawców może tu polegać na pracy społecznej, świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Gmina wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy np. poprzez zakup usług lub materiałów niezbędnych do realizacji wskazanej inicjatywy. W ten sposób realizowana jest np. rozbudowa istniejących systemów sieci wodno-kanalizacyjnej. Wśród działań angażujących mieszkańców znalazły się również: Strzelińska Dziesiątka – „Bieg Wzgórz Strzelińskich”, akcja „Sprzątamy Strzelin” oraz akcja ekologiczna „Strzelin dla Środowiska” polegająca na zakupie i bezpłatnej dystrybucji wśród mieszkańców lnianych toreb na zakupy.

Gratulujemy!

Nominowani Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną