Nominowani – Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcia tworzące wartość dla mieszkańców

Przedsiębiorstwo społeczne roku
Nominowani – Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
11 października 2018
pionier
Nominowani – Pionier Wieku Cyfrowego
15 października 2018
Show all

Nominowani – Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcia tworzące wartość dla mieszkańców

SAMORZĄDY

Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcia tworzące wartość dla mieszkańców przeznaczona jest dla gmin i powiatów. O wartości przedsięwzięcia dla mieszkańców świadczyć powinno dopasowanie jego formy i przesłania do sygnalizowanych potrzeb społecznych, proces włączania obywateli w przygotowania i przebieg przedsięwzięcia, sposób prowadzenia dialogu społecznego oraz jego realne efekty.


W 15. edycji Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza nominowani do  Nagrody dla samorządów za przedsięwzięcia tworzące wartość dla mieszkańców są:

Gmina Stronie Śląskie

Nominacja za budowę zbiornika retencyjnego we wsi Stara Morawa oraz za zagospodarowanie zbiornika pod kątem turystyki i rekreacji. Przyczyniło się to do wzrostu znaczenia turystyki i kultury, jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Stronie Śląskie, a także Powiatu Kłodzkiego.

Gmina Strzegom

Nominacja za realizację projektu „Szlak Kamienia” we współpracy z partnerami z Czech i Polski, obejmującego obszar od Horic poprzez okolice Zviciny, Dobromierz, Świdnicę aż do Strzegomia. Projekt obejmuje multimedialne centrum informacji o „Szlaku Kamienia” i jego atrakcjach udostępnione dla turystów, umożliwiające wirtualny spacer po szlaku kamienia i wirtualny kontakt z bliźniaczą salą w Horicach z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Sala jest zlokalizowana w Centrum Aktywności Społecznej Karmel w Strzegomiu. W ramach projektu wykonano oświetlenie Góry Krzyżowej oraz oznakowanie trasy turystycznej, łączącej główne zabytki związane z kamieniem.

Powiat Lwówecki

Nominacja za projekt „Praca u podstaw” mający podnieść kompetencje kluczowe i umiejętności uczniów niezbędne na rynku pracy oraz podwyższyć konkurencyjność lokalnych szkół. Projekt obajmował termomodernizację i unowocześnienie kilku szkół w powiecie oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projekcie wyposażono szkoły w ergonomiczne meble dla uczniów, tablice multimedialne, unowocześniono pracownie komputerowe. W jednej ze szkół stworzono pracownię mechatroniki samochodowej umożliwiającej kształcenie kadr dla sektora motoryzacyjnego, tak dobrze reprezetnowanego na Dolnym Śląsku.

Gratulujemy!